Feb

6 2019

JNF Tu Bi'Shevat Telethon

6:00PM - 9:00PM  

Jewish National Fund 700 - 1000 Finch Ave West
Toronto, ON M3J 2V5
416-638-7200

Contact
kalene.buckstein@jnf.ca

Tu Bi'Shevat Telethon